Πλήρης αξιολόγηση

αναγνωστικών

δεξιοτήτων

Από την

Α' Δημοτικού

έως τη Γ' Γυμνασίου

Ανάπτυξη και

στάθμιση με βάση

την ελληνική γλώσσα

Αυτόματος

υπολογισμός

αναγνωστικής

επίδοσης

Περιεχόμενο

Η ΔΑΔΑ εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης, αξιοποιώντας τις τρεις βασικές δεξιότητες: την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την…

περισσοτερα

Στόχοι

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής…

περισσοτερα

Σεμινάριο πιστοποίησης

Η ΔΑΔΑ είναι µια σύγχρονη δοκιμασία αναγνωστικής επίδοσης, σταθμισμένη στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι…

περισσοτερα