Πλήρης αξιολόγηση

αναγνωστικών

δεξιοτήτων

Από την

Α' Δημοτικού

έως τη Γ' Γυμνασίου

Ανάπτυξη και

στάθμιση με βάση

την ελληνική γλώσσα

Αυτόματος

υπολογισμός

αναγνωστικής

επίδοσης

Περιεχόμενο

Η ΔΑΔΑ εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης, αξιοποιώντας τις τρεις βασικές δεξιότητες: την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την…

περισσοτερα

Στόχοι

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής…

περισσοτερα

Σεμινάριο πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την αγορά και χορήγηση της ΔΑΔΑ απαιτείται η παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ» και η λήψη της…

περισσοτερα