Τεκμηρίωση

Η ικανοποιητική δομική, διακριτική, συγχρονική και συγκλίνουσα εγκυρότητα πιστοποιούν ότι η ΔΑΔΑ μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια την αναγνωστική επίδοση μαθητών που φοιτούν στις τάξεις από την Α΄ δημοτικού έως και τη Γ΄ γυμνασίου. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακρίβεια τόσο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης συνολικά, όσο και για την αξιολόγηση των επιμέρους αναγνωστικών δεξιοτήτων.

Η ΔΑΔΑ επιδεικνύει επίσης υψηλή αξιοπιστία, καθώς και υψηλή εσωτερική συνοχή τόσο στο σύνολό της, όσο και στις επιμέρους δοκιμασίες της.

Δεδομένα από τη στάθμιση και αξιοποίηση της ΔΑΔΑ έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Padeliadu, S. (2019). Cognitive characteristics of students with and without reading disabilities: their changing role in reading development. 43rd Annual IARLD Conference, 23-25 June, Heraclion, Crete.

Παντελιάδου, Σ, & Αντωνίου, Φ. (2019). Διακριτή συμβολή των αναγνωστικών δεξιοτήτων στη διάγνωση των Ε.Μ.Δ. 17οΠανελλήνιο συνέδριο ψυχολογικής έρευνας, 15-19 Μάϊου, Αλεξανδρούπολη.

Padeliadu, S. (2018). Learning Disabilities: A Multi-faceted Challenge (Invited speaker). 26th Annual World Congress of Learning Disabilities “ The Turbulent Times: Confronting Challenges in Emergent Adulthood, LDWW, 7-8 September, Chania, Crete.

Padeliadu, S., Antoniou, F., & Sideridis, G. D., (2018). The development of reading skills in the Greek language. 6th Ηellenic Congress of Developmental Psychology, 10-13 May 2018, Thessaloniki.

Επιπλέον, η ΔΑΔΑ αξιοποιείται από σημαντικό αριθμό ερευνητών και ερευνητριών για τις προσωπικές τους έρευνες.