ΑΓΟΡΑ

Η ΔΑΔΑ διατίθεται σε συγκεκριμένα πακέτα αξιολόγησης που απευθύνονται σε

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γενικής και ειδικής αγωγής, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους

και άλλες σχετικές ειδικότητες.

Η ΔΑΔΑ χορηγείται μόνο από πιστοποιημένους αξιολογητές.

Η αγορά της ΔΑΔΑ γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης.