Πιστοποιημένοι ειδικοί

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ» εντάσσεστε στην λίστα των Πιστοποιημένων αξιολογητών.

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να βρείτε τους πιστοποιημένους αξιολογητές σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

.