Σεμινάρια πιστοποίησης

Περιγραφή σεμιναρίου 

Η ΔΑΔΑ αποτελεί την πιο σύγχρονη σταθμισμένη δοκιμασία αξιολόγησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων παιδιών που φοιτούν από την Α’ δημοτικού έως και την Γ’ γυμνασίου.

Για την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της Δοκιμασίας, την αποτελεσματική χορήγηση του τεστ αλλά και την αναλυτική εξαγωγή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου εκπαίδευσης της ΔΑΔΑ.

Προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις και συνεχίζουμε τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021 τα σεμινάρια πιστοποίησης εξ αποστάσεως.

Αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα.

*Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται:

Θέση ή θέσεις παρακολούθησης σεμιναρίου εκπαίδευσης στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ – Πιστοποίηση

  Αγορά υλικού ΔΑΔΑ (Οδηγός Αξιολόγησης, Υλικό αξιολόγησης,  10 αντίτυπα του Εντύπου καταγραφής)

Άδειες χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού» (εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής σταθμισμένων αποτελεσμάτων)

Δυνατότητα αγοράς επιπλέον αδειών πρόσβασης

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος κάντε κλικ εδώ.